Waarom zouden we xAPI (Tin Can) gebruiken?

Waarom zouden we xAPI (Tin Can) gebruiken in plaats van SCORM?

In het verleden waren leeractiviteiten (content) binnen een e-learningomgeving een speciaal object wat op een speciale manier verpakt moest worden. Deze manier had vele beperkingen, waarbij het Learning Management System (LMS) een beperkte rapportage-mogelijkheid had. In het verleden was het meest gebruikelijk om leeractiviteiten te verpakken in een SCORM pakket, waarbij ze, om volledig compliant te zijn, eerst geformatteerd moesten worden om vervolgens in een LMS geplaatst moesten worden.

In de tijd dat SCORM werd ontwikkeld, voor de Amerikaanse Ministerie van Defensie, was het zijn tijd ver vooruit! ADL ontwikkelde voor het eerst een universele taal om content met verschillende systemen te laten communiceren. Echter dit rigide systeem SCORM heeft zeker ook zijn restricties:

  • Cursussen moeten een verbinding hebben met een webbrowser, ondanks dat er ook buiten een webbrowser geleerd wordt.
  • Cursussen moeten statisch zijn; wat betekende dat veranderingen in de content manueel aangepast moeten worden en weer geupload worden in een LMS.
  • Rapportage-mogelijkheden zijn zeer gelimiteerd; over de meeste cursussen kan alleen gerapporteerd worden of je de cursus hebt afgerond en met welk cijfer.

Leeractiviteiten hoeven niet in een LMS plaats te vinden

Een van de grote verschillen tussen xAPI (Tin Can) en Scorm is de scheiding van content van het LMS. Het plaatsen van content buiten een LMS maakt het mogelijk om cursussen te ontwikkelen met een grotere variëteit aan leertechnologieën (weblogs, Wiki’s, etc) en met verschillende devices (mobiel, tablet, etc).

Niet alleen zullen de serverrestricties vele malen minder zijn, de leeractiviteiten van de lerenden kunnen ook plaatsvinden op externe websites, op je eigen computer en/of mobiele apparaat en zelfs in het echte werkveld. Logischerwijs, alles van het lezen van een boek tot het deelnemen van een seminar is een activiteit waarbij je leert, waarbij xAPI (Tin Can) een mechanisme aanbiedt om deze activiteiten in de echte wereld op te slaan.

In onderstaande film ‘LearningLocker‘ wordt door Ben Betts op een heldere manier uitgelegd wat de voordelen van het volgen van online en vooral offline leren zijn.

Verschil tussen LMS en LRS

Een Learning Management Systems (LMS) is een centrale omgeving waar alle trainingen en opleidingen in worden gemanaged. Een LMS maakt het mogelijk om lerenden uit te nodigen voor het inschrijven in een cursus, het proces (nog bezig of afgerond) te volgen en rapportages uit te draaien.

Het ontwikkelen van xAPI heeft ook het concept Learning Record Store (LRS) mogelijk gemaakt. Hierbij is het belangrijk om duidelijk te maken wat het verschil is tussen een LMS en LRS. LRS’n zijn er niet om LMS’n te vervangen, ze zijn juist om als aanvulling te dienen op de huidige LMS’n. Een LRS kan juist een LMS versterken door het genereren, opslaan, sorteren en analyseren van formele én informele leeractiviteiten van de lerenden.

Een uitgebreid overzicht van al je leer-data

Dit alles betekent dat juist binnen organisaties xAPI (Tin Can) gebruikt kan worden om mobiel leren te volgen, het offline leren te volgen, computer simulaties te volgen, als ook het volgen van sociaal leren en vele andere vormen van traditionele e-learning wat mogelijk bekend is.

Stelt voor dat je een uitgebreid overzicht hebt van van al het leren van uw medewerkers binnen een training, formeel als informeel en als geheel te rapporteren is. Stel voor dat je dit doet voor ál je medewerkers binnen jouw organisatie, zodat je alle data verzamelt en een uitgebreid overzicht hebt van alle kennis, vaardigheden en ervaringen binnen jouw organisatie. Je kunt met xAPI van dit voordeel gebruikmaken en dit kun je nu al doen!

Performance correlatie

xAPI

En xAPI (tin Can) wordt pas echt krachtig wanneer je alle leerdata oppakt en dit vergelijkt met de performance data van teams, afdelingen en de hele organisatie. In het verleden was het alleen mogelijk om de voortgang van e-learningcursussen te volgen. De openheid van xAPI standaard maakt het mogelijk om, naast je gevolgde opleidingen, alle soorten (leer)data op te slaan.

Als laatste is het nu ook mogelijk om te zien welke leerpaden tot een hogere performance leiden, en andersom, welke leerpaden niet de bevredigde voordelen opleveren die je van te voren had gehoopt te behalen.

De LRS LearningLocker kan al deze voordelen aanbieden, ben je nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op en dan kunnen wij een presentatie/demo geven op het gebied van LRS’n!

Zie ook:

Leave a Comment:

* - required fields

LRSFactory © 2017