Volg al je leerervaringen met xAPI (TinCan)

Op dit moment wordt Learning Analytics binnen de wereld van online leren gezien als dé holy grail. Learning Analytics is dan ook onderdeel van de grote wereldwijde internet mainstream Big-Data. En juist xAPI (ook wel Experience API of TinCan genoemd), een vrij nieuw standaard van ADL, heeft deze mainstream toegankelijk gemaakt voor het online leren.

In deze blog wil ik jullie graag meenemen hoe het leren in kleine leerervaringen (learning nudges) en xAPI in de toekomst belangrijke factoren zijn voor het leren in de toekomst.

De grote verschuiving naar het opdoen van kleine leerervaringen brengt de e-learning-wereld een grote vraag: hoe bieden we deze kleine leereenheden online aan bij de deelnemer? Deze verschuiving is vooral te zien in de verandering in behoefte van lange online cursussen gevangen in een Learning Management System (LMS) naar kleine hapklare leerervaringen zoals video’s, flashcards, online quizen, branchespecifieke scenario’s, simulaties, leerroutes, etc. Deze leerervaringen duren vaak niet langer dan 10 minuten, het is ook gebleken dat met het aanbieden van deze kleine leerervaringen deelnemers meer intrinsiek gemotiveerd zijn om deze te voltooien en/of in te oefenen als dat nodig is.

Deze verschuiving van lange online cursussen naar kleine leerervaringen weerspiegelt zich ook in Learning Analytics. De data die wordt verzameld in een LMS geeft inzicht in de voortgang van de deelnemer en of de deelnemer de cursus heeft behaald of niet. Het behalen van de cursus geeft aan dat de deelnemer aan het einde van de cursus de vereiste kennis heeft, wat veelal een ongenuanceerde conclusie is.

Het leren van kleine leerervaringen heeft juist niet de intentie om ‘voltooid’ te registreren maar juist het werkwoord ‘ervaren’. Met andere woorden, als het werkwoord ‘voltooid’ in het middelpunt staat van een LMS, dan staat bij het leren van kleine leerervaringen ‘heb ik ervaren’ in het middelpunt. Hieronder ga ik in op hoe je deze leerervaringen op kan slaan.

Opslaan van kleine leerervaringen door gebruik van xAPI

Deze nieuwe standaard maakt het mogelijk om leerdata te verzamelen van een groot aantal leerervaringen in een Learning Record Store (LRS), zowel online als offline en van vele verschillende devices. De gedachte bij het creëren van deze standaard is dat het leren overal plaats vindt en meer dan 80% buiten een LMS. Dit sluit juist ook goed aan bij het leren van kleine leerervaringen, dit gebeurt veelal ook overal, het kan zich opeens voordoen en het is vaak geïnitieerd door de lerende zelf. Het leren van kleine leerervaringen kan dan ook wel beschreven worden als het moderne leren, zoals Glahn met onderstaande eigenschappen het moderne leren beschrijft:

 • Leren vindt continu en overal plaats
 • Leren vindt verspreid plaats
 • Leren doe je samen met anderen
 • In netwerken
 • Content is overal bereikbaar (in de cloud)
 • Leren vindt plaats op verschillende devices

De initiators van xAPI zijn zich terdege bewust van deze eigenschappen en hebben daarom een basisregel geïmplementeerd van hoe een leerervaring moet worden opgeslagen. In de basis wordt bij het opslaan van de leerervaringen gebruik gemaakt van statements in de vorm van zelfstandig naamwoord (nouns), werkwoorden (verbs) en objecten (objects). Om specifieker te zijn, staan hieronder enkele voorbeelden van leerervaringen die als statements zijn bijgehouden:

 • Ik heb deze website bekeken
 • Ik heb deze YouTube video bekeken
 • Ik heb deze blog geschreven
 • Ik heb vraag 10 beantwoord
 • Ik heb deze SlideShare presentatie gemaakt

Natuurlijk is xAPI een technische standaard. Als je niet een technische persoon bent, dan is altijd goed om de onderstaande video over LearningLocker te bekijken en het technische verhaal aan de ontwikkelaars over te laten.

Welcome to Learning Locker from HT2 on Vimeo.

Verder staan hieronder nog wat mooie blogs over xAPI:

Maar waarom zouden we al deze data willen volgen?

Als we kijken naar de bovenstaande voorbeelden dan kan je je voorstellen dat er aan het einde van de dag in je LearningLocker enorm veel data wordt opgeslagen. Deze data is absoluut niks waard wanneer deze niet wordt gesorteerd en geanalyseerd. Mark Aberdour heeft dan ook gelijk om zichzelf het volgende af te vragen:

“Why we need to track all this data and what use does it serve? There’s a possiblity we are obsessing over the ability to track everything we learn, when what is more important is determining our learning NEEDS.”

Als de reden van het verzamelen van data ‘het verzamelen van data’ is, missen we totaal het punt van xAPI en Learning Analytics in de breedste zin van het woord. Daarom, zoals Mark Aberdour al suggereert, is Learning Analytics de weg om leerdoelen te meten welke zijn gesteld door de deelnemer zelf en/of door de organisatie/onderwijsinstelling. Dit geeft richting bij het analyseren van alle data in een Learning Record Store. Dus als het doel is gesteld, dan kan alle learning analytics data, helder gevisualiseerd in een rapport, de leerweg van de deelnemer laten zien. Deze leerpaden kunnen vervolgens de organisaties/onderwijsinstellingen helpen bij het herkennen van leerpatronen, juist ook leerpatronen die buiten een LMS plaats hebben gevonden. Deze leerpaden zijn een resultaat van een self directed leerproces gedreven door het ervaren van verschillende kleine leerervaringen.

Onze ervaring met xAPI is dat er verschillende organisaties en onderwijsinstellingen zich aan het oriënteren zijn op het gebied van xAPI, Learning Record Stores als LearningLocker en op dit moment kleine pilots beginnen in een gecontroleerde omgeving. Wereldwijd gebruiken op dit moment 10 organisaties en onderwijsinstellingen LearningLocker en de ervaringen hierbij zijn zeer goed. Ik kan dan ook bevestigen wat David Kelly al eerder heeft aangegeven: “It’s not a question of if it will someday be a factor, it’s a question of when.”

Leave a Comment:

* - required fields

LRSFactory © 2017