Wat is een Learning Record Store (LRS)?

Learning Record Store (LRS) is een digitale omgeving waar leerervaringen van lerenden en/of groepen opgeslagen kunnen worden.

Het concept Learning Record Store is nieuw en gaat hand in hand met Tin Can API. Waarbij Tin Can gezien kan worden als de ‘next generation SCORM’.

In onderstaande video ‘The Tin Can API: Connecting the Dots with Data, Megan Bowe LSG Summer Conference 2013′ wordt door Megan Bowe op een heldere manier uitgelegd wat Tin Can en een LRS is en wat dit voor een organisatie kan betekenen:


Waarom zou een organisatie een LRS nemen?

  1. Leren ontstaat overal (70/20/10): niet alleen in een LMS. Online en offline discussies, simulaties, klassikale trainingen, mobiele apps en games, het bekijken van youtube video’s, e-learning, intranet interacties en alle andere momenten waarbij je ervaringen op doet. Tin Can API maakt het mogelijk om heel makkelijk om details van dergelijke interacties en leerervaringen naar een centrale omgeving te communiceren. Een LRS maakt het mogelijk interacties en leerervaringen te verzamelen, te organiseren/te sorteren en te analyseren.
  2. Simpele rapportage is niet meer genoeg (Learning Analytics): voltooiing van een Quiz, scores en tijdindicaties zijn niet meer voldoende om te kunnen aangeven dat leren succesvol is geweest. Tin Can statements kunnen overal vandaan komen en hebben een context; systemen, mensen en interacties kunnen met deze statements allemaal in detail gecommuniceerd worden naar een LRS. Tevens geven deze statements enorm veel data over hoe en waar mensen leren en wat ze belangrijk vinden. Deze gedetailleerde gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om beter aan te kunnen sluiten aan het leergedrag van de medewerkers (Learning Analytics) en helpt de leerervaringen te optimaliseren.


Werking van een LRS

Zodra er verschillende leeractiviteiten door een lerende worden ervaren via een Tin Can API compliance instrument (bijvoorbeeld een app, serious gaming, e-learning cursus, webpage, simulator), worden de activiteiten automatisch opgeslagen in een LRS.

 

LRS

De leeractiviteiten kunnen worden opgeslagen als een individuele learning record en/of als een volledig transcript. Nadat het is opgeslagen kunnen binnen een LRS rechten verleend worden aan wie wat mag zien en/of toevoegen. Tevens kunnen de leeractiviteiten die opgeslagen worden in een LRS toegankelijk gemaakt worden voor een LMS en/of andere rapportage tools.

LRS

Een LRS kan een onderdeel van een LMS zijn en kan ook totaal geïntegreerd zijn in een LMS. Het kan volledig werken binnen de mogelijkheden van een LMS. Een LRS binnen een LMS kan vervolgens gegevens/transcrips transporteren naar andere LRS ‘n, zowel binnen een ander LMS als naar een individuele onafhankelijke LRS.

LRS-diagram-11

Hebben we nog steeds LMS’n nodig? Ja! Een LRS zal een cruciale rol spelen bij het openen van nieuwe mogelijkheden met Tin Can, echter het vervangt niet alle mogelijkheden van LMS.

Leave a Comment:

* - required fields

LRSFactory © 2017